Thứ Năm, 17 tháng 9, 2015

Kĩ năng thảo luận trong tiếng anh luyện thi

Thảo luận là sử dụng tinh thần đồng đội, sự đoàn kết sáng tạo từ các thành viên trong nhóm để tìm ra những lỗi sai và khắc phục tình trạng tiếng Anh giúp tiếng anh luyện thi của bạn tốt hơn, cần chuẩn bị cho buổi thảo luận được thành công.

Quá trình chuẩn bị tiếng anh luyện thi và thảo luận
1. Chuẩn bị cần thiết
Thảo luận bạn phải nói nhiều vì vậy nên chuẩn bị và quyết định xem mình sẽ giữ vai trò gì trong nhóm thảo luận? Nếu bạn có thể tìm được đoạn băng hay video bằng tiếng Anh luyện thi giao tiếp để minh họa thì càng tốt rồi, nên chuẩn bị những thứ mình sắp nói.

2. Lắng nghe tiếng anh
 Các thành viên trong nhóm cần phải biết lắng nghe ý kiến của nhau, tiếp nhận thông tin từ người nói,  tư duy theo hướng tích cực với thái độ tôn trọng ý kiến của người nói ngay cả khi ý kiến đó hoàn toàn trái ngược với quan điểm của bạn. Sự phản hồi đảm bảo rằng bạn có nghe và chú ý đến vấn đề đó.

3. Thêm ý tưởng
Thêm nhiều ý tưởng và bảo vệ ý tưởng bằng nhiều cách: đưa ra các thông tin, các bằng chứng xác thực để chứng tỏ được những điểm tối ưu trong ý tưởng của mình, hoặc có thể dẫn ra những nhận định của các chuyên gia. Hãy chắc chắn bạn đã chuẩn bị thật kỹ để bảo vệ những gì bạn sẽ nói và tránh nói những vấn đề không liên quan bởi thảo luận rất cởi mở.

Để học tiếng anh luyện thi tốt hơn nên truy cập vào địa chỉ http://english123.edu.vn/tieng-anh-luyen-thi sẽ nhanh chóng giúp bạn luyện thi được tốt hơn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét